AquaCode® KCK 20

AquaCode® KCK 20 Specjalistyczny preparat do wiązania tlenu w wodzie kotłowej oraz w wytwornicach pary. AquaCode® KCK 20 jest produktem płynnym zbudowanym na bazie siarczanu(IV) sodu wiążącym wolny tlen, dwutlenek węgla i ditlenek krzemu. Nie posiada składników lotnych. AquaCode® KCK 20 może być stosowany w przemyśle spożywczym. Produkt posiada właściwości wiązania chloru w urządzeniach uzdatniających wodę.o.