AquaCode® KCK 30 M

AquaCode® KCK 30 M jest produktem płynnym zbudowanym na bazie siarczynu sodu. Z łatwością wiąże wolny tlen, dwutlenek węgla i ditlenek krzemu. Produkt jest produktem lotnym z zastosowaniem do produkcji pary technicznej – ochrona rur transportujących parę. Produkt nie może być stosowany w przemyśle spożywczym. AquaCode® KCK 30 M zaleca się dozować do wody zasilającej kocioł