AquaCode®KCOC 03

AquaCode®KCOC 03 Zapobiega odkładaniu się kamienia i korozji w przemysłowych systemach chłodniczych. Charakteryzuje się dużą skutecznością przy małych ilościach dozowanych. Preparat może być stosowany także w dużych obiegach chłodniczych. Dopuszczalne zasolenie obiegu woda zasilająca x 5 przy przewyższającej twardości węglowej. Zawartość chlorków max. 200 ppm. Zapobiega przed wytrącaniem się siarczanu wapnia (CaSO4) 6-krotne zasolenie wody świeżej, lecz nie powinno przekroczyć, max. 3000 μS, przy przewyższającej zawartości siarczanów.