Prosto do celu

Naszą siłą jest mobilność i możliwość dostosowywania
rozwiązań do potrzeb Klienta

Kondycjonowanie obiegów wodnych to proces wymagający indywidualnego podejścia. To praca na żywym organizmie, dlatego niezbędna jest współpraca i wielotorowy monitoring, kompetentni ludzie i właściwa komunikacja. Marka AquaCode® jest widoczna i uznawana w Polsce i Europie.  Nasze produkty dozujemy za pomocą nowoczesnych pomp dozujących, dodatkowo mamy możliwość wprowadzania do obiegów światowej klasy systemów pomiarowo-kontrolnych w dziedzinie uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków. Zapewniamy kompleksową obsługę serwisową wszystkich oferowanych urządzeń. Od ponad 25 lat naszą motywacją jest zadowolenie klienta. Czym się wyróżniamy: • dedykowane rozwiązania oparte na profesjonalnej chemii technicznej • własne laboratorium do badań i testów • kompleksowa obsługa obiegów wodnych • własny serwis • wielotorowy monitoring (Technolog, Analityk, Opiekun Zakładu, Serwisant) • mobilne laboratorium - wykonywanie analiz na terenie zakładu

AquaCode® KCOC, Bioxid®

Korekta chemiczna i mikrobiologiczna przemysłowych
układów chłodzących

Kondycjonowanie obiegów wodnych to proces wymagający indywidualnego podejścia. To praca na żywym organizmie, dlatego niezbędna jest współpraca i wielotorowy monitoring, kompetentni ludzie i właściwa komunikacja. Marka AquaCode® jest widoczna i uznawana w Polsce i Europie.  Nasze produkty dozujemy za pomocą nowoczesnych pomp dozujących, dodatkowo mamy możliwość wprowadzania do obiegów światowej klasy systemów pomiarowo-kontrolnych w dziedzinie uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków. Zapewniamy kompleksową obsługę serwisową wszystkich oferowanych urządzeń. Od ponad 25 lat naszą motywacją jest zadowolenie klienta. Czym się wyróżniamy: • dedykowane rozwiązania oparte na profesjonalnej chemii technicznej • własne laboratorium do badań i testów • kompleksowa obsługa obiegów wodnych • własny serwis • wielotorowy monitoring (Technolog, Analityk, Opiekun Zakładu, Serwisant) • mobilne laboratorium - wykonywanie analiz na terenie zakładu

AquaCode® KCOC 03, AquaCode® KCOC 04

Uzdatnianie wody w przemysłowych obiegach chłodzących,
zabezpieczanie przed korozją oraz wytrącaniem się kamienia

AquaCode® KCOC 03, AquaCode® KCOC 04 to produkty zbudowane na bazie wodnej. Skład preparatów stanowią między innymi polimery i estry kwasu fosfonowego oraz związki ochronne przed korozją metali i metali kolorowych. Produkty nie posiadają wolnego fosforu. Zapobiegają odkładaniu się kamienia i korozji w przemysłowych systemach chłodniczych. Bardzo dobrze uwalniają układy chłodzące z odłożonych amin, posiadają właściwości flokujące. Charakteryzują się dużą skutecznością przy małych ilościach dozowanych. Produkt AquaCode® KCOC 04 jest dedykowany do obiegów gdzie utrzymuje się zbyt niskie pH wody obiegowej.

AquaCode® KCOC 04

Dozowanie

100 – 400 ppm / m3 wody zasilające

300 – 500 ppm / m3 wody zasilającej

Postać

Płyn klarowny, bursztynowy

Płyn klarowny, bursztynowy

Zapach

Charakterystyczny

Charakterystyczny

Gęstość (g/ cm³przy 20°C)

1,05 – 1,10

1,05 – 1,10

Wartość pH (1000 g/l przy 20° C)

9,0 – 10,5

9,0 – 10,5

Rozpuszczalność w wodzie

Całkowita

Całkowita

9,0 – 10,5

AquaCode® KCOC 03

• Świadectwo Jakości Zdrowotnej H-HŻ-6071-358/5/15/D

10kg 30kg 200kg 1000kg

AquaCode® KCOC 04

10kg 30kg 200kg 1000kg

Produkt antykorozyjny i dyspergujący przeznaczony do
wodnych obiegów chłodzących wykonanych z miedzi i
aluminium.

Produkt AquaCode® KCOC 1213 Cu to produkt opracowany specjalnie dla przemysłowych obiegów chłodzących (zarówno otwartych, jak i zamkniętych), o maksymalnej twardości całkowitej wody w obiegu 4 °dH. Zapobiega przed korozją instalacji (również wykonanej z miedzi i aluminium) oraz odkładania się kamienia na ściankach instalacji.

Dozowanie

60 – 120 ppm / m3 wody zasilające

Postać

Płyn klarowny, słomkowy

Zapach

Charakterystyczny

Gęstość (g/ cm³przy 20°C)

1,00 – 1,10

Wartość pH (1000 g/l przy 20° C)

około 12,0

Rozpuszczalność w wodzie

Całkowita

AquaCode® KCOC 1213 Cu

25kg 200kg 1000kg

AquaCode® KCOC 1082

Produkt do korekty chemicznej wody, dedykowany do obiegów
zamkniętych i półzamkniętych.

Produkt AquaCode® KCOC 1082 to mieszanina inhibitorów korozji i substancji zabezpieczających przed odkładaniem się osadów na ściankach instalacji. Produkt jest skuteczny w przypadku kondycjonowania zarówno obiegów chłodzących, jak i obiegów gdzie woda ma maksymalną temperaturę 80-90°C. Zawiera inhibitory korozji, środki zapobiegające przed odkładaniem się osadów, reduktor tlenu i środki dyspergujące. Produkt może być stosowany do instalacji w skład której wchodzą elementy miedziane i aluminiowe, gdzie woda zasilająca obieg ma twardość do 3° dH. Produkt można stosować jako dodatek do glikolu i płynów przeciwzamarzaniowych

AquaCode® KCOC 1082

Dozowanie

4000-5000 ppm w przeliczeniu na 1m3 wody obiegowej oraz 1500 do 3000 ppm w przypadku uzupełniania

Postać

Przeźroczysty płyn

Zapach

Nie określono

Gęstość (g/ cm³przy 20°C)

1,00 – 1,10

Wartość pH (1000 g/l przy 20° C)

około 12,0

Rozpuszczalność w wodzie

Całkowita

AquaCode® KCOC 1082

10kg 30kg 200kg 1000kg

AquaCode® KCOC 40, AquaCode® KCOC 39

Środki stabilizujące wartości pH i zapewniające ochronę
przed korozją w obiegach chłodzących

AquaCode® KCOC 40 jest produktem zbudowanym na bazie glikolu propylowego, zaś AquaCode® KCOC 39 jest produktem zbudowanym na bazie glikolu monoetylenowego z zastosowaniem w zamkniętych systemach glikolowych odpornych na niskie temperatury. W skład produktów wchodzą dodatkowo polimery i estry kwasu fosfonowego.Produkt nie posiada wolnego fosforu, posiada natomiast związki ochronne przed korozją metali i metali kolorowych. Poprzez zastosowanie odpowiednich inhibitorów korozji oraz ustabilizowaniu pH produkty zapobiegają powstawaniu ognisk korozyjnych w układzie, chronią przed rozwojem życia biologicznego oraz odkładaniem się osadów w układzie przez co przedłuża żywotność produktów. To produkty neutralne wobec stosowanych w instalacjach i pompach tworzyw sztucznych i uszczelnień.

AquaCode® KCOC 40

AquaCode® KCOC 39

Dozowanie

Zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń chłodzących

Zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń chłodzących

Postać

Płyn klarowny, żółtawy

Płyn klarowny, zielony

Zapach

Charakterystyczny

Charakterystyczny

Gęstość (g/ cm³przy 20°C)

1,05 – 1,10 

1,043 – 1,050

Wartość pH (1000 g/l przy 20° C)

7,3 – 7,5

9,0 – 9,5

Rozpuszczalność w wodzie

Całkowita

Całkowita

AquaCode® KCOC 40

10kg 30kg 200kg 1000kg

AquaCode® KCOC 39

10kg 30kg 200kg 1000kg

Bioxid®

Grupa produktów przeznaczona do hamowania
rozwoju życia biologicznego w przemysłowych
systemach chłodzących

Bioxid® jest produktem przeznaczonym do zwalczania alg, bakterii, drożdży i grzybów. Środek ten jest zbudowany na bazie związków kationowo czynnych, które posiadają heterocykliczne i kowalencyjne połączenia par elektronów. Bioxid® zawiera dodatkowo: stabilizatory twardości, środek dyspergujący i zabezpieczający przed korozją żelaza i metali nieferromagnetycznych. Skład preparatu uzupełniają polimery alkoholi aromatycznych, które pełnią funkcję stabilizatora Bioxidu®, dzięki czemu jest zapewniona ochrona przed niechcianym rozkładem środka. Bioxid® jest stabilny w pH od 1 do 10. Produkty Bioxid® 1226, 1227, 1228, 1230, 1236 są zalecane jako dodatki do przemysłowych obiegów chłodzących uzupełnianych surową lub zmiękczoną wodą. Działają jak naturalny hamulec przyrostu mikrobiologicznego (zwalczają bakterie, glony, grzyby), utrzymują w doskonałej kondycji chłodnie i wymienniki ciepła. Produkty te zapobiegają korozji mikrobiologicznej wywołanej przez bakterie żelaziste, utrzymując odpowiednie parametry wody.

Bioxid 1226 – Produkt do dezynfekcji oparty na czwartorzędowych solach amoniowych
przeznaczonych do standardowej konserwacji wież chłodniczych.

 

Bioxid 1227 – Produkt do dezynfekcji oparty na aldehydzie przeznaczonym do specjalnej
konserwacji wież chłodniczych. Należy używać ten produkt tylko przy wysokim skażeniu
mikrobiologicznym.

 

Bioxid 1228 – Produkt do dezynfekcji oparty na izotiazolinie. Przeznaczony do standardowej
konserwacji wież chłodniczych.

 

Bioxid 1230 – Produkt dezynfekujący na bazie chlorowodorku sodu przeznaczony do specjalnej
konserwacji wież chłodniczych. Należy używać ten produkt tylko przy wysokim skażeniu
mikrobiologicznym. Nie wolno stosować, jeśli w skład instalacji układu chłodzącego wchodzi
aluminium, miedź i stopy metali lekkich. 

 

Bioxid 1236 – Specyficzny produkt do usuwania nieprzyjemnych zapachów oraz rozpuszczania i
dyspergowania glonów, a także szlamu organicznego w obiegach chłodzących.

Dozowanie produktów Bioxid® do tego samego obiegu chłodzącego:

1226

1227

1228

1236

1226

Tak

Tak

Nie

Tak

1227

Tak

Tak

Tak

Tak

1228

Tak

Tak

Tak

Tak

1230

Nie

Tak

Tak

Tak

1236

Tak

Tak

Tak

Tak

Bioxid®

1226

1227

1228

1230

1236

Rodzaj obiegu

Otwarte obiegi chłodzące

Zamknięte obiegi chłodzące

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Materiał z jakiego wykonana jest instalacja

stal

miedź

aluminium

instalacja ocynkowana

Tak

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Skuteczność na mikroorganizmy

bakterie tlenowe

bakterie beztlenowe

glony

grzyby

pleśnie

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Tak

Nie

Nie

Nivix

Środek zabezpieczający przed pienieniem

NIVIX 1010-WN 40 AP to środek zabezpieczający przed pienieniem, wolny od silikonu. Produkt jest całkowicie mieszalny w wodzie, spełnia swoją role zarówno środowisku kwaśnym jak i zasadowym, w temperaturze do 350°C, po przekroczeniu pH 11 traci swoja moc.

NIVIX 1010-WN 40 AP

Dozowanie

5ppm – 1500 ppm / m3 wody

Postać

Płyn biała emulsja

Zapach

Charakterystyczny

Gęstość (g/ cm³przy 20°C)

1,0 – 1,02

Wartość pH (1000 g/l przy 20° C)

7,0 – 7,5

Rozpuszczalność w wodzie

Całkowita

NIVIX 1010-WN 40 AP

10kg 30kg 200kg 1000kg

pl_PL