MetalZell® 703 MC-J

Środek czyszczący, odtłuszczający, usuwający lakier
Silnie działający środek skutecznie usuwający stary zaschnięty smar, tłuszcz, pozostałości z gumy, stare farby, lakier. Uwalnia części metalowe takie jak żelazo, stal, metale lekkie i nie ferromagnetyczne z oleju, tłuszczu, lakierów i innych zanieczyszczeń.

Skład

Mieszanina dichlorometanu i węglowodorów izoparafinowych

Zastosowanie

Przy pomocy tego środka usuwamy gumę, silikony, stare farby, żywice, bardzo ciężkie zanieczyszczenia olejowe, zaschnięte smary, pozostałości uszczelek, smołę, mazut, nagar. Preparat stosuje się na szkło, metal, ceramikę, drewno. Nie stosować na PCV, ani linoleum, syntetyki, plastik, akryl.

Stosowanie

Nie rozcieńczać. Rozprowadza się pędzlem lub szmatą. Na dużą skalę stosuje się sposoby: zanurzanie i spryskiwanie, wtedy szczególnie należy przestrzegać przepisów bezpie-czeństwa odnoszących się do CKW, BG, TA- powietrze i inne.

Dane techniczne

Postać                                             Ciebezbarwna,przeźroczysta


Zapach                                                            Charakterystyczny

 

Zakres temperatur wrzenia                          60 – 175 °C


Temperatura samozapłonu                         około 250 °C


Ciśnienie pary przy 20º C                             450 mbar


Gęstość przy 20º C                                       0,95 g/cm3


Rozpuszczalność w wodzie przy 20º C    18 g/l


Higroskopijność                                            brak

 

MetalZell® 703 MC-J

 

 

30L 60L 200L

MetalZell® DX GEL

Środek usuwający żywice i lakiery z powierzchni pionowych

Silnie działający środek o konsystencji żelu, usuwający tłuszcz, lakier, farby, żywice alkidowe, poliestrowo-imodowe, poliestrowe, epoksydy, kleje cyjanoakrylowe, pozostałości uszczelek i gumę. Uwalnia części metalowe takie jak żelazo, stal, metale lekkie z żywic, farb, lakierów, zaschniętego smaru, oleju, tłuszczu i innych trudno zmywalnych zanieczyszczeń. Preparat niezawierający ciężkich, mutogennych rozpuszczalników np. toluen, dichlorometan, xylen.

Zastosowanie

Przy pomocy tego środka usuwamy z powierzchni piono-wych stare żywice, żywice elektroizolacyjne, farby, lakiery, gumę, silikony, bardzo ciężkie zanieczyszczenia olejowe, smary, pozostałości uszczelek, smołę, nagar. Stosuje się na szkło, metal, ceramikę, drewno. Nie stosować na PCV, ani linoleum, syntetyki, plastik, akryl.

Stosowanie

Nierozcieńczony rozprowadza się pędzlem. Należy odczekać i nanieść ponownie drugą warstwę.

MetalZell® DX GEL
450g 1kg 5kg 20kg 30kg

MetalZell® RE 90AL

Specjalistyczny preparat czyszczący do aluminium

Skład

N-metylopirolidon, alkohole, środki powierzchniowo czynne.

Zastosowanie

Produkt nadaje się do usuwania zanieczyszczeń powstałych z różnego rodzaju farb i lakierów z powierzchni aluminiowych

Stosowanie

Zmywacz MetalZell® RE 90 AL należy stosować w formie nierozcieńczonej, różnymi metodami na zimno lub w optymalnym zakresie temperatur pomiędzy 30-55°C. Zalecany do usuwania zanieczyszczeń technologicznych (poprodukcyjnych), pozostałości klejowych po taśmach pakujących, markery, zabrudzenia oleiste, ropopochodne, pozostałości środków konserwujących itp.

Metody nanoszenia:

-natryskową

-natryskową pod ciśnieniem

-pędzlem lub szmatką

-metodą zanurzeniową                                                                                              

Dane techniczne

Postać                                                  Ciecz bezbarwna,przeźroczysta


Zapach                                                  Bez zapachu

                                 
Temperatura wrzenia                          ok. 200 °C 

                                    
Temperatura samozapłonu                około 270 °C   

                             
Ciśnienie pary przy 20º C                             450 mbar  

                                    
Gęstość przy 20º C                                       1,00 g/cm3  

                                 
Rozpuszczalność w wodzie przy 20º C    całkowita                                        

Górna granica wybuchowości                    9,5% objętościowo                        

MetalZell® RE 90AL10L 30L 200L

MetalZell® RE 420AL Rubin

Specjalistyczny preparat do usuwania farby, lakieru

MetalZell® RE 420 Rubin to silnie działający środek usuwający tłuszcz, lakier, farby, pozostałości uszczelek, gumę. Uwalnia części metalowe takie jak żelazo, stal, metale lekkie i nie ferromagnetyczne z farb, lakierów, zaschniętego smaru, oleju, tłuszczu i innych trudno zmywalnych zanieczyszczeń

Skład

Zawiera dichlorek metylenu ( dichlorometan) kwas rubinowy

Zastosowanie

Przy pomocy tego środka usuwamy stare farby, lakiery, gumę , silikony,
żywice, bardzo ciężkie zanieczyszczenia olejowe, smary, pozostałości
uszczelek, smołę, nagar, stosuje się na szkło, metal, ceramikę, drewno.
Nie stosować na PCV, ani linoleum, syntetyki, plastik, akryl. Czyści na
zimno części metalowe, zaleca się przyspieszać proces schnięcia, aby
zapewnić dokładniejsze wyczyszczenie szczególnie wtedy gdy przewiduje się zetknięcie metali z plastykami.

Stosowanie

Nierozcieńczony rozprowadza się pędzlem lub szmatą. Na
dużą skalę stosuje się sposoby: zanurzanie i spryskiwanie,
wtedy szczególnie należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa odnoszących się do CKW, BG, TA- powietrze i inne.

Dane techniczne

Postać                                                       Ciecz brązowa, przeźroczysta


Zapach                                                       podobny do chloroformu            
Temperatura wrzenia                               ok. 200 °C                                      
Temperatura samozapłonu                    około 550°C 

                               
Ciśnienie pary przy 20º C                       450 mbar

                                      
Gęstość przy 20º C                                1,24 g/cm3 

                                  
Rozpuszczalność w wodzie przy 20º C    1,2%                                                

Górna granica wybuchowości                    >14% objętościowo                       

Temp. zapłonu                                              200º C                                              

MetalZell® RE 420AL Rubin10L 30L 200L

MetalZell® 440 TR

Środek do zmywania pozostałości mazutu,śladów po asfalcie, lepiku itp

MetalZell®440 TR jest produktem przeznaczonym do zmywania mazutu, śladów po asfalcie, lepiku, oraz wielu zabrudzeń z farb na powierzchniach z betonu, płytek ceramicznych oraz innych. Zapach produktu świeżego jest łagodny

Skład

Preparat wykonany z węglowodorów (nie zawiera benzenu),
wysoko rafinowanych olei mineralnych oraz dodatków.

Zastosowanie

Produkt nanieść na zabrudzone miejsce i pozostawić na kilka
minut. Można potrzeć szczotka ryżową, spłukać za pomocą
środka Multiclean P (Grupa 3), następnie spłukać wodą.Przed
przystąpieniem do czyszczenia należy sprawdzić czy produkt
nie uszkodzi powierzchni czyszczącej – wszystkie PVC i farby
na betonie mogą reagować z płynem.

Stosowanie

Nie rozcieńczać, należy nanosić za pomocą pędzla, natrysku,
przez zanurzenie lub rozlanie na powierzchni.

Dane techniczne

Postać                                                            jasnożółty płyn                              

Zapach                                                           Typowy – jak benzyna                  
Temperatura wrzenia                                   ok. 200 °C                                      
Gęstość przy 20º C                                      0,83 g/ml                                        
Rozpuszczalność w wodzie przy 20º C    częsciowo mieszalny                    

Górna granica wybuchowości                    >14% objętościowo                       

Temp. zapłonu                                              >62º C                                              

MetalZell® 440 TR10L 30L 60L 200L

MetalZell® RE 6045 NP

Specjalistyczny preparat czyszczący

Preparat o nowoczesnej budowie zawierający estry olejów mineralnych, które posiadają właściwości solubilizujące zabrudzenia. Preparat zastępujący naftę w procesach mycia elementów maszyn i urządzeń w przemyśle. Doskonała zdolność rozpuszczania pozostałości oleju, tłuszczu i wielu innych organicznych zanieczyszczeń. Nie atakuje plastyków oraz warstw lakieru (dotyczy to np. pojemników, uszczelek i wyprasek). Środek głęboko penetruje trudno dostępne miejsca, rozpuszczając znajdujące się tam zabrudzenia. Nie atakuje tworzyw sztucznych, warstwy lakieru i nie pozostawia osadów.

Skład

Mieszanina węglowodorów – złożona substancja otrzymana
z ropy naftowej, estry.

Zastosowanie

Czyszczenie na zimno metalowych, plastykowych, lakierowanych
części.

Stosowanie

Nie rozcieńczać dostarczonego roztworu. Znajduje zastosowanie
w stanowiskach myjących CARD 8 , CARD 10 oraz w ciśnieniowych
urządzeniach myjących CARD 1, CARD 2.
Stosowanie sposobem:
– płukanie
– metodą natryskową
– pędzlem
– metodą zanurzeniową.

Dane techniczne

Postać                                                            bezbarwny, przezroczysty           

Zapach                                                           charakterystyczny                        
Temperatura wrzenia                                   180/217 °C                                    

Temp. samozapłonu                                    (DIN 51757g) >200º C                 

Ciśnienie pary przy 50º C                            40 hPa                                            
Gęstość przy 15º C (DIN 51757g)              0,95 g/cm3                                     
Rozpuszczalność w wodzie                        Nierozpuszczalny                         

Temp. zapłonu (DIN 5175                           >62º C                                              

Wytrzymałość na przebicie                        180 000 V/cm                                 

WGK                                                               1                                                        

MetalZell® RE 6045 NP30L 60L 200L

MetalZell® V/A & V/B

Specjalistyczne środki zmywające dla drukarni i usuwające pozostałości farb i lakierów

Silnie działający środek zmywający farby stosowane w przemyśle drukarskim. Występuje w kilku konfiguracjach

Skład

Zawiera cykloheksanon, który jest stosowany jako rozpuszczalnik
o dużej mocy rozpuszczania w wielu gałęziach przemysłu.

Zastosowanie

Czyszczenie elementów maszyn drukarskich, również rolek.
Zmywa zarówno świeżą, jak i zaschniętą farbę.

Stosowanie

Nie rozcieńczony rozprowadza się pędzlem lub szmatą. Na
dużą skalę stosuje się sposoby: zanurzanie i spryskiwanie,
wtedy szczególnie należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa wyszczególnionych w Karcie Charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Postać                                                            bezbarwny, przezroczysty           

Zapach                                   charakterystyczny, intensywny, drażniący

 
Temperatura wrzenia                                   60-175 °C                                    

Punkt zapłonu                                               43°C                                                

Temp. samozapłonu                                    439º C                                             

Ciśnienie pary przy 20º C                            453 mbar                                        
Gęstość przy 15º C (DIN 51757g)              0,95 g/cm3                                     
Rozpuszczalność w wodzie przy 20º        80g/l                                                 

Higroskopijność                                            brak                                                   

Lepkość kinematyczna przy 20º C            2,2mPas                                            

MetalZell® V/A & V/B10L 30L 200L

MetalZell® A

Specjalistyczny preparat do bardzo silnych zabrudzeń

Bardzo silnie działający środek alkaiczny o wysokim pH, lecz delikatniejszy niż MetalZell_B. Nie zawiera materiałów ropopochodnych i amoniaku. Nie powoduje korozji metali, w zalecanych stężeniach roztworów nie atakuje żadnych materiałów. Do ciężkich zabrudzeń. Usuwa nawet bardzo trudne, stare, zaschnięte i oporne zanieczyszczenia – wiąże tlenki żelaza, działa odtłuszczająco, czyści tłuszcze, smary, wtopiony brud, sadzę. Zalecany głównie do powierzchni stalowych, ceramicznych. Uwaga: Może reagować z PCV. Na powierzchniach z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić test.

Skład

Preparat przygotowany z łatwo rozkładających się estrów z
koordynującymi dodatkami. Wolny od fosforanu.

Zastosowanie

Jako środek czyszczący i odtłuszczający do:
-przemysłu i rzemiosła
-czyszczenia obudów maszyn
-czyszczenia powierzchni przemysłowych np. podłóg kamiennych,
epoksydowych w halach o warsztatach

Stosowanie

Zależnie od dziedzin – w różnych aplikacjach:
-mycie wstępne, nanoszenie spryskiwaczem WSD 400, WPS
1500, CARD 1
-stosowanie pędzla
-mycie aparatem ciśnieniowym

Przygotowanie preparatu

Preparat należy rozcieńczyć z wodą, kilka minut przed przystąpieniem
do prac czyszczących.
1: 50 – usuwanie zabrudzeń eksploatacyjnych, smary, tłuszcz
1: 25 – zaschnięty smar, pozostałości gumy, nadpalenia, wosk
1:10 – zaschnięty smar grafitowy, trudno usuwalne zanieczyszczenia
olejowe

MetalZell® A30kg 220kg

MetalZell® B

Specjalistyczny preparat do bardzo silnych zabrudzeń

Bardzo silnie działający środek alkaiczny o wysokim pH. Nie zawiera materiałów ropopochodnych i amoniaku. Nie powoduje korozji metali, w zalecanych stężeniach roztworów nie atakuje żadnych materiałów. Do ciężkich zabrudzeń. Usuwa nawet bardzo trudne, stare, zaschnięte i oporne zanieczyszczenia – wiąże tlenki żelaza, działa odtłuszczająco, czyści tłuszcze, smary, wtopiony brud, wżery, sadzę. Zalecany głównie do powierzchni stalowych. Uwaga: Może reagować z PCV. Na powierzchniach z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić test

Skład

Preparat przygotowany z łatwo rozkładających się estrów z
koordynującymi dodatkami. Wolny od fosforanu.

Zastosowanie

Jako środek czyszczący i odtłuszczający do:
-przemysłu i rzemiosła
-czyszczenia obudów maszyn
-czyszczenia powierzchni przemysłowych np. podłóg kamiennych,
epoksydowych w halach o warsztatach
-w dziedzinie techniki lotniczej do czyszczenia kompresorów i
silników
-czyszczenia dużych powierzchni hal, zbiorników, obudów itp.
-czyszczenia systemów klimatyzacji

Stosowanie

Zależnie od dziedzin – w różnych aplikacjach:
-czyszczenie wstępne, nanoszenie WPS 1500, CARD 1
-stosowanie pędzla
-mycie aparatem ciśnieniowym
-procedury zanurzeniowe w odpowiednio dobranych roztworach

Przygotowanie preparatu

Preparat należy rozcieńczyć z wodą, kilka minut przed przystąpieniem
do prac czyszczących.
1: 50 – usuwanie zabrudzeń eksploatacyjnych, smary, tłuszcz
1: 25 – zaschnięty smar, pozostałości gumy, nadpalenia, wosk
1:10 – zaschnięty smar grafitowy, trudno usuwalne zanieczyszczenia
olejowe

MetalZell® B30kg 220kg

MetalZell® P

Środek czyszczący i odtłuszczający ogólnego stosowania

Profesjonalny środek czyszczący i odtłuszczający ogólnego stosowania, który nie zawiera materiałów ropopochodnych i amoniaku. Nie powoduje korozji, w zalecanych stężeniach roztworów nie atakuje żadnych materiałów. Posiada atest Zakładu Bezpieczeństwa Żywności.

Skład

<5% anionowe środki powierzchniowo czynne, 2-7% niejonowe środki
powierzchniowo czynne, <1% środki kompleksujące, barwnik (Acid
Yellow 73), kompozycja zapachowa.

Zastosowanie

Jako środek czyszczący i odtłuszczający dla:
-przemysłu
-warsztatów
-zakładów publicznych
-przemysłu spożywczego
-pieców kuchennych
-usuwanie osadów nikotynowych
-w warsztatach i magazynach dla czyszczenia wszelkich
powierzchni
-w dziedzinie techniki lotniczej
-maszyn i urządzeń
-hal, podłóg, itp.
-plandek samochodów TiR
-przygotowania powierzchni pod malowanie
-usuwanie insektów z powierzchni karoserii samochodów
-jako aktywny środek do spryskiwaczy samochodowych
-jako aktywna piana – mycie ciśnieniowe

Stosowanie

Zależnie od dziedzin – w aplikacjach:
-nanoszenie spryskiwaczem
-stosowanie pędzla
-mycie ciśnieniowe, aktywna piana
-procedury zanurzeniowe
-jako dodatek do spryskiwaczy samochodowych
Powierzchnie mające bezpośredni kontakt z żywnością, po
umyciu należy spłukać wodą do picia.

Zalecane proporcje rozpuszcznia

1:5 – 1:10                                                                                                  Czyszczenie kompresorów i silników w dziedzinie techniki lotniczej. Pozostałości po zdrapaniu powierzchni, maszyn, w warsztacie i przemysłowa podłoga.                                                                                      1:5 – 1:20                                                                                                            Dla średnio zanieczyszczonego drewna i wyrobów kamionkowych.
Dla normalnego zanieczyszczenia kafli, plastyków, drzwi, podłóg.
1:20 – 1:40                                                                                                               Okna, elementy szklane, szkło zdobione
artystycznie, kolimatory, chłodziarki, zbiorniki z
chłodziwem.
1:40 – 1:100                                                                                                        Idealne dla zewnętrznego / wewnętrznego czyszczenia samochodów.

Dane techniczne

Postać                                                            płyn, żółty                                    

Zapach                                                           limonka                                        

Gęstość przy 15 °C                                      1,06 g/cm3                                   

Rozpuszczalność w wodzie                        całkowita                                     

Wartość Ph (1000 g/l przy 20 °C )              9,00                                              

MetalZell® P10kg 30kg 220kg

MetalZell® ZA

Środek czyszczący i odtłuszczający ogólnego stosowania

Jest środkiem czyszczącym i odtłuszczającym ogólnego stosowania, który nie zawiera materiałów ropopochodnych i amoniaku. Preparat jest bezpieczny dla skóry, nie powoduje korozji, w zalecanych stężeniach roztworów nie atakuje żadnych materiałów. Nawet podczas krótkiego kontaktu z materiałem skutecznie usuwa bród i pozostawia antykorozyjna warstwę ochronną

Skład

Preparat przygotowany z łatwo rozkładających się estrów z
koordynującymi dodatkami.

Zastosowanie

Jako środek czyszczący i odtłuszczający dla:
-dużych powierzchni
-obudów silników i maszyn
-do usuwania pozostałości po środkach do obróbki metali w
procesie walcowania
-ciśnieniowe czyszczenie maszyn
-w dziedzinie techniki lotniczej dla czyszczenia kompresorów i
silników
•do przemysłowych myjni

Stosowanie

Zależnie od dziedzin – w aplikacjach:
-czyszczenie wygładzające
-stosowanie pędzla
-opryskiwanie
-procedury zanurzeniowe
Proporcje rozpuszczania: W celu dobrania właściwych proporcji,
należy przeprowadzić próby techniczne na wybranych obiektach.
Należy skontaktować się z Technologiem idCode

Produkt najlepiej jest użyć:
W myjkach przemysłowych: 1,30-2% roztwór w obiegu.
Temperatura mycia: 50-55°C
Max. temp. mycia: 90°C
Płukanie w myjkach: 0,2-1% roztwór w wodzie do
płukania.
Można użyć również:
-MetalZell ZA w rozcieńczeniu z wodą w proporcji 1:2 należy
nanieść na zabrudzoną powierzchnię i pozostawić do przereagowania, następnie spłukać.
-w urządzeniach wysokociśnieniowych
-myjka ulradźwiękowa
w maszynach myjących rozcieńczenie 1:2.
1.Miareczkowanie: Należy pobrać 100 ml wody z urządzenia
myjącego do kolby 250 ml. Dodać 2 krople 0,1% roztworu oranżu
metylowego, następnie miareczkować za pomocą 1 N roztworu
kwasu solnego do zmiany zabarwienia z jasno-żółtego na czerwono-pomarańczowy.
2.Obliczanie stężenia: Stężenie w % = 0,50 x ml 1 N kwasu solnego.
Uwaga: Przemiareczkowanie doprowadza do zakłamania wyniku.

MetalZell® ZA10kg 30kg 220kg

Czyszczenie / preparat

MetalZell® RE 420AL Rubin

MetalZell® DX GEL

MetalZell® L

MetalZell® 90 AL

Rodzaj powierzchni

metal
szkło
aluminium

metal
szkło
aluminium
tworzywo

metal
tworzywo
szkło
aluminium
skóra
materiał

metal
szkło
aluminium

Odtłuszczanie

Niskie

Niskie

Niskie

Średnie

Smarów zapieczonych

Średnie

Średnie

Średnie

Niskie

Farb, emalii

Wysokie

Wysokie

Wysokie

Średnie

Mazutu, smar grafitowy

Niskie

Średnie

nie

nie

Silikony, guma, kauczuk

Niskie

Średnie

nie

nie

Kleje po naklejkach, taśmach pakujacych

Średnie

Wysokie

Średnie

Wysokie

Żywic winylowych, chlorokauczukowych

Średnie

Średnie

Niskie

Czas odparowania

8h

bardzo słabo

4h

12h

Konsystencja

płyn

żel

płyn

płyn

Stosowanie w myjkach CARD 1-6

Niskie

Średnie (wersja płynna)

Wysokie

Niskie

Temperatura zapłonu

>90°C

>240°C

nie dotyczy

>90°C

Czyszczenie / preparat

MetalZell® V/A & V/B

MetalZell® 703 MC-J

MetalZell® RE 6045 NP

MetalZell® 440 TR

Rodzaj powierzchni

metal                                       szkło                                aluminium

metal                                      szkło                             aluminium

metal                                   tworzywo                                szkło                                 aluminium

metal

Odtłuszczanie

Średnie

Wysokie

Niskie

Niskie

Smarów zapieczonych

Średnie

Wysokie

Wysokie

Wysokie

Farb, emalii

Wysokie

Średnie

Niskie

Wysokie

Mazutu, smar grafitowy

Średnie

Niskie

Niskie

Bardzo wysokie

Silikony, guma, kauczuk

nie

Średnie

nie

Średnie

Kleje po naklejkach, taśmach pakujacych

Średnie

Średnie

NIskie

Średnie

Żywic winylowych, chlorokauczukowych

Średnie

Niskie

Średnie                        (długie leżakowanie)

Średnie

Czas odparowania

2h

6h

48h

12h

Konsystencja

płyn

płyn

płyn

płyn

Stosowanie w myjkach CARD 1-6

nie

Niskie

Bardzo wysokie

nie

Temperatura zapłonu

>43°C

>56°C

>69°C

>62°C

Czyszczenie / preparat

MetalZell® P

MetalZell® A

MetalZell® B

MetalZell® ZA

Bezpieczeństwo dla skóry

Wysokie

Średnie

niebezpieczny

Średnie

Mycie ręczne

Wysokie

Wysokie

Wysokie

Niskie

Mycie ciśnieniowe

Wysokie

Średnie (z antypieniaczem)

Niskie

Średnie

Mycie w automatach

Niskie

Średnie

zbyt agresywny

Bardzo wysokie

Mycie w myjkach przemysłowych np. RM 950

Niskie

Niskie

zbyt agresywny

Bardzo wysokie

Zapieczone smary, oleje

Średnie

Wysokie

Bardzo wysokie

Wysokie

Farby, kleje

Średnie

Smar grafitowy, oporne zanieczyszczenia przemysłowe

Niskie

Średnie

Wysokie

Średnie

Średnie stężenie w przemyśle

25% – 30%

20% – 25%

20% – 25%

3% – 10%

pl_PL