CL Senser G

Środek do czyszczenia płaskich powierzchni

Jest rozpuszczalnym w wodzie środkiem czyszczącym opartym na niejonowych oraz anionowych środkach powierzchniowo czynnych, środkach pośredniczących w procesie rozpuszczania, czynnikach pomocniczych i wodorotlenkach. Nie zawiera fosforanów. Jest wzmocniony i przy zwiększonej wartości pH rozpuszcza największe zanieczyszczenia bez silnego wpływu na środowisko biologiczne. Dzięki zawartości dodatków czyszczących, produkt jest odpowiedni dla rozpuszczania nawet największego zanieczyszczenia. Jest przyjazny dla środowiska, wytrąca olej (skontrolowany 10/2004 wg. DIN 1999-100).

Skład

Preparat przygotowany z mieszaniny wodnych alkalicznych
roztworów.

Zastosowanie

Jako podstawowy środek czyszczący dla wszystkich rodzajów
podłóg oraz gładkich powierzchni. Usuwa pozostałości gumy z
kół na posadzkach przemysłowych. Nie usuwa taśm znakujących na posadzce.

Stosowanie

Dla ręcznego mycia należy wprowadzić do używanej wody
około 5%. Po wyczyszczeniu należy spłukać wodą. Produkt jest
odpowiedni dla wszystkich rodzajów maszyn czyszczących. W
przypadku nakładania płynu myjącego przy pomocy urządzenia, trzeba wprowadzić około 8 – 10% produktu do stosowanej
wody. Należy polewać płynem myjącym, następnie polewać
wodą. Stosowane proporcje rozcieńczania od 1:1 do 1:10.

Dane techniczne

Postać                                                            niebieski płyn                             

Zapach                                                           łagodny, perfumowany              

Gęstość przy 20 °C                                      1,015 kg/l                                     

Rozpuszczalność w wodzie                        całkowita                                     

Temp. krzepnięcia                                         nie określono                              

Temp. wrzenia                                                nie określono                              

Punkt zapłonu                                                 >100 °C                                        

Niebezpieczeństwo eksplozji                       brak                                               

CL Senser G30kg 220kg 1100kg

pl_PL