UltraSession

Specjalistyczne preparaty do myjek ultradźwiękowych

Antykorozyjne preparaty do czyszczenia i zabezpieczania elementów metalowych stosowane w procesach w myjkach ultradźwiękowych. Preparaty do czyszczenia elektroniki i urządzeń elektrycznych stosowane w procesach w myjkach ultradźwiękowych

UltraSession 335 U

Specjalistyczny środek czyszczący do myjek ultradźwiękowych

Inteligentny i bezpieczny preparat do myjek Ultradźwiękowych, stołów myjących CARD 6-10, dedykowany do usuwania tłuszczu, lakierów, farby, żywic alkidowych, poliestrowo-imodowych, poliestrowe, epoksydy, kleje cyjanoakrylowe, pozostałości uszczelek, gumę, smary, sadzę. Przeznaczony do czyszczenia delikatnych elementów, automatyki przemysłowej, elektroniki itp

Skład

Preparat stanowi mieszaninę rozpuszczalników.

Zastosowanie

Przy pomocy tego środka usuwamy z powierzchni stare żywice,
żywice elektroizolacyjne, farby, lakiery, gumę, silikony, bardzo
ciężkie zanieczyszczenia olejowe, smary, pozostałości uszczelek, smołę, nagar. Stosuje się na szkło, metal, ceramikę, drewno.

Stosowanie

1:20 – 1:30 – czyszczenie tarcz pił oraz urządzeń w przemyśle drzewnym

1:5 – 1:10 – czyszczenie powierzchni płyt wiórowych z kleju technologicznego

Preparat powstał na zlecenie. Przed zakupem skontaktuj się z opiekunem w celu przeprowadzenia testów w zakładzie.

Dane techniczne

Postać                                                             Płyn

 

Kolor                                                                Bezbarwny 

 

Zapach                                                            Słabo wyczuwalny

 

Temperatura samozapłonu                         +250 ºC

 

Granica wybuchowości                                      
– dolna granica                                                12,1Vol.%                       
– górna granica                                               20,5   Vol.%

 

 Gęstość                                                           1,06 g/cm3

 

Gęstość par względem powietrza               2,6

 

Rozpuszczalność/mieszalność w wodzie  Całkowita

 

Lepkość, w temp. 40 °C                                  < 10 cP

UltraSession 335 U450g 1kg 5kg 20kg 30kg

UltraSession 510

Techniczny środek czyszczący do myjek ultradźwiękowych

Rozpuszczalny w wodzie środek czyszczący wolny od fosforanów oparty na niejonowych oraz anionowych środkach powierzchniowo czynnych, organicznych kwasów karboksylowych, środkach pośredniczących w procesie rozpuszczania, czynników pomocniczych. Praktycznie przyjazny dla wody, ponieważ pH jest neutralny. Poprzez specjalną kombinację środków powierzchniowo czynnych, produkt pomyślnie usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia powstałe w wyniku obróbki skrawaniem, lutowania (pasta lutownicza). Przyjazny dla uszczelek i elementów delikatnych. Nie powoduje korozji, bardzo dobrze rozkłada się biologicznie. UltraSession® 510 dodatkowo zawiera składniki przeciw korozyjne i w procesie czyszczenia również chroni metale przed dalszym atakiem korozji.

Skład

Niejonowe oraz anionowe środki powierzchniowo czynne, organiczne kwasy karboksylowe, środki pośredniczące w procesie
rozpuszczania, czynniki pomocnicze.

Zastosowanie

Przemysł
UltraSession® 510 dedykowany do ultradźwiękowych myjek
przemysłowych. W zależności od stopnia zanieczyszczenia i
możliwości uzyskania podwyższonej temperatury roztworu
produkt należy stosować w rozcieńczeniu od 5 – 7% w zakresie
temperatur pomiędzy 40 – 60°C.

Stosowanie

Rozcieńczanie UltraSession® 510 w zależności od zabrudzeń:
Proporcja 5 : 95
= 5 część produktu / 95 części wody zdemineralizowanej

Dane techniczne

Postać                                                             Płyn bezbarwny

 

Zapach                                                            Podobny do cytryny

 

Gęstość przy 15º C                                       1,1g/cm3

 

Rozpuszczalność w wodzie przy 20º C     Całkowita

 

Wartość pH                                                     8,5                             

UltraSession 51010kg 30kg 200kg

UltraSession 6046 NP

Specjalistyczny środek czyszczący do myjek ultradźwiękowych

Preparat zastępujący naftę w procesach mycia elementów maszyn i urządzeń w przemyśle. Doskonała zdolność rozpuszczania pozostałości oleju, tłuszczu i wielu innych organicznych zanieczyszczeń. Nie atakuje plastyków oraz warstw lakieru (dotyczy to np. pojemników, uszczelek i wyprasek)

Skład

Mieszanina węglowodorów – złożona substancja otrzymana z
ropy naftowej.

Zastosowanie

Czyszczenie oraz odtłuszczanie na zimno metalowych i plastykowych części, przy zachowaniu filmu lakieru.

Stosowanie

Nie rozcieńczać dostarczonego roztworu. Znajduje zastosowanie w myjkach ultradźwiękowych oraz w stanowiskach
myjących CARD 8 , CARD 10. Produkt jest oznakowany i
zakwalifikowany wg wytycznych Unii Europejskiej dotyczących
substancji niebezpiecznych.

Dane techniczne

Postać                                                    Płyn bezbarwny, przezroczysty

 

Zapach                                                   Charakterystyczny

 

Zakres temperatur wrzenia                180/217°C

 

Temperatura samozapłonu( DIN 51794)    > 200°C

 

Ciśnienie pary przy 50º C                    40 hPa

 

Gęstość przy 15º C( DIN 51757g)      0,760 g/cm3 

 

Rozpuszczalność w wodzie                Nierozpuszczalny

 

Temp. Zapłonu (DIN 51755)                62°C

 

WGK:                                                        1                              

UltraSession 6046 NP


30L 60L 200L

UltraSession 950 i

Środek do myjek ultradźwiękowych

Unikalny preparat ze względu na swoją czystość. Nie jest to produkt ekologiczny. Nowej generacji środek czyszczący do instalacji i urządzeń elektrycznych przeznaczony dla firm wykonujących serwis maszyn elektrycznych. Jest to specjalistyczny produkt do myjek ultrzdźwiękowych. Czyści elementy instalacji i urządzeń elektrycznych z pozostałości zaschniętego smaru, nagaru. stosunkowo szybko odparowujący (do 10 godzin). Nie atakuje tworzyw sztucznych, nie pozostawia osadów. Jest środkiem szybko działającym, wydajnym i bezpiecznym

Skład

Węglowodory parafinowe – złożona substancja otrzymywana z
ropy naftowej.

Zastosowanie

Polecany do czyszczenia elementów remontowanych silników,
prądnic, generatorów, transformatorów suchych i olejowych,
mostów szynowych.

Dane techniczne

Postać                                        Płyn klarowny bursztynowy

 

Zapach                                       Charakterystyczny

 

Rozpuszczalność w wodzie   Całkowita

UltraSession 950 i


10L 30L 200L

UltraSession AK 52

Środek do myjek ultradźwiękowych

Jest produktem zbudowanym na bazie wodnej, gotowym roztworem, przeznaczonym do usuwania korozji i pasywacji powierzchni metalowych. Poprzez swoją lekko alkaliczną strukturę jest absolutnie bezpiecznym produktem dla metali z których ma usuwać naloty korozji. Zapewnia dokładne oczyszczenie metali kolorowych i stali z wszelkiego rodzaju nalotów zapewniając idealne przygotowanie powierzchni do pokrycia farbą. W przypadku dłuższego przechowywania oczyszczonego materiału należy go dodatkowo zabezpieczyć przed korozją np. zastosować produkt WEICON CorroProtection lub WEICON Rust Protection który znajduje się w ofercie CT-CARD. AquaCode®KCAK 52 w idealny sposób usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia powstałe w wyniku obróbki skrawaniem, lutowania (pasta lutownicza) i korozji.

Skład

Polimery kwasu fosfonowego, wodorotlenek sodu, inhibitory
korozji.

Zastosowanie

AquaCode®KCAK 52 można stosować w ultradźwiękowych
myjkach przemysłowych. W zależności od stopnia zanieczyszczenia i możliwości uzyskania podwyższonej temperatury
roztworu produkt należy w zakresie temperatur pomiędzy 20 –
75°C.

Stosowanie

AquaCode®KCAK 52 usuwa wszelkiego rodzaju naloty korozji z
blach, powierzchni maszyn, form, taśmociągów i innych
powierzchni przeznaczonych do lakierowania lub krótkotrwałej
konserwacji.

Zalecenia

Chronić przed mrozem. Nie przechowywać (składować) w
temperaturze poniżej 5°C i powyżej 25°C. Nie przechowywać
(składować) w pobliżu kwasów.

Dane techniczne

Postać                                          Płyn klarowny bursztynowy

 

Zapach                                         Charakterystyczny

 

Rozpuszczalność w wodzie     Całkowita

UltraSession AK 5230kg

UltraSession 333 SIT

Środek alkaliczny do czyszczenia myjek ultradźwiękowych

UltraSession333® SIT to produkt zbudowany na bazie wodnej, przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń organicznych i kamienia wapiennego powstającego w procesach technologicznych. Odpowiednio dobrane składniki produktu UltraSession® 333 SIT są w stanie rozpuścić 99,9% zanieczyszczeń jakie gromadzą się na powierzchni sita. Stosowanie UltraSession 333® SIT zalecane jest do usuwania zanieczyszczeń organicznych, tłuszczy, laktozy, fruktozy, maltozy oraz związków wapnia z powierzchni.

Skład

Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu, niejonowe i jonowe środki powierzchniowo czynne, związki kompleksujące.

Zastosowanie

Czyszczenie i usuwanie osadów organicznych oraz związków
wapnia z powierzchni, elementów maszyn, układów rurowych.
Przeznaczony dla instalacji wykonanych ze stali szlachetnej,
PVC, ceramiki. W zależności od stopnia zanieczyszczenia
zaleca się stosować roztwór koncentratu o stężeniu od 5 – 25
%. W celu zwiększenia wydajności produktu proces czyszczenia należy przeprowadzić w temp. 30- 40°C. Następnie prze

Zalecenia

Chronić przed mrozem! Nie przechowywać (składować) w
temperaturze poniżej 5°C i powyżej 25°C. Nie przechowywać
(składować) w pobliżu kwasów.

Dane techniczne

Postać                                                             Bezbarwny płyn

 

Zapach                                                            Charakterystyczny

 

Gęstość przy 20º C                                       1,25 1,30 kg/L

 

Rozpuszczalność w wodzie                         Całkowita

 

Wartość pH (1000 g/l przy 20º C)               14                                                                                       

UltraSession 333 SIT

10kg 30kg 200kg 1000kg

Czyszczenie / preparat

UltraSession 510

UltraSession 333 SIT

UltraSession AK 52

Toksyczność

nietoksyczny

Średnia

Całkowita

Na bazie wodnej

tak

tak

tak

Odtłuszczanie

Średnie

Niskie

nie

Własciwości dielektryczne

przewodzący

przewodzący

przewodzący

Elektronika precyzyjna, elektryka

Średnie

nie

nie

Delikatne elementy z tworzywa

Wysokie

Niskie

nie

Elementy metalowe, średnio zabrudzone

Wysokie

nie

Średnie

Elementy metalowe, mocno zabrudzone

Wysokie

nie

Niskie

Usuwanie związków wapnia z elementów insatalacji wodnych

nie

Bardzo wysokie

nie

Usuwanie olei po procesach obróbki skrawaniu

Wysokie

Średnie

Niskie

Antykorozja

Niskie

Średnie

Bardzo wysokie

Tusze, farby

Wysokie

Niskie

nie

Smary, oleje

Średnie

Niskie

Niskie

Uszczelki i elementy gumowe

Wysokie (czyści)

nie reaguje

nie reaguje

Nagar, nadpalenie, osmolenia

Niskie

nie

nie

Średnie stężenie

5% – 7%

5% – 25%

3% – 7%

Wartość pH

8,5

13

9 – 9,5

Palność

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Czyszczenie / preparat

UltraSession 335 DX

UltraSession 950 i

UltraSession 6045 NP

Toksyczność

nietoksyczny

Niska

Niska

Na bazie wodnej

nie

nie

nie

Odtłuszczanie

Niskie

Średnie

Niskie

Własciwości dielektryczne

Średnie

Wysokie

Wysokie

Elektronika precyzyjna, elektryka

Wysokie

Wysokie

Wysokie

Delikatne elementy z tworzywa

Wysokie

Wysokie

Wysokie

Elementy metalowe, średnio zabrudzone

Wysokie

Wysokie

Wysokie

Elementy metalowe, mocno zabrudzone

Średnie

Wysokie

Wysokie

Usuwanie związków wapnia z elementów insatalacji wodnych

nie

nie

nie

Usuwanie olei po procesach obróbki skrawaniu

Średnie

Wysokie

Średnie

Antykorozja

Wysokie

Średnie

Średnie

Tusze, farby

Wysokie

Wysokie

Wysokie

Smary, oleje

Wysokie

Wysokie

Wysokie

Uszczelki i elementy gumowe

nie reaguje

Średnie (czyści)

Średnie (czyści)

Nagar, nadpalenie, osmolenia

Średnie

Średnie

Wysokie

Średnie stężenie

nierozpuszczalny

nierozpuszczalny

nierozpuszczalny

Wartość pH

Palność

>240°C

>59°C

>62°C

pl_PL