RESIST® EL

Grupa środków do czyszczenia układów automatyki przemysłowej

Środki przeznaczone do czyszczenia delikatnych urządzeń elektronicznych narażonych na niekorzystne działanie czynników zewnętrznych takich jak: opary agresywnych związków chemicznych, wilgoć, zanieczyszczenia lotne, itp. Zalecane do mycia i odtłuszczania serwerów, falowników, sterowników, kart grafiki, urządzeń telekomunikacyjnych, układów elektroniki precyzyjnej, urządzeń pomiarowych, chronometrów, potencjometrów, przełączników, gniazd bezpieczników oraz do czyszczenia wentylatorów i radiatorów w urządzeniach elektronicznych.

Dla wygody użytkowników preparaty zostały sklasyfikowane według kodu określającego możliwość dalszej modyfikacji podstawowych parametrów technicznych produktów takich jak: skuteczność czyszczenia różnych rodzajów zabrudzeń, prędkość parowania, temperatura zapłonu, itp.

RESIST® EL 100

RESIST® EL 302

RESIST® EL 505

Skuteczność czyszczenia

Niska

Średnia

Średnia

Przeznaczenie

Wrażliwe powierzchnie, trudno dostępne miejsca oraz tam gdzie nie jest wskazane użycie rozpuszczalników. Najdelikatniejsze urządzenia elektroniczne, optyczne,
mechanika precyzyjna, Hi-Fi, video, klawiatury, drukarki etc.

Układy elektroniki precyzyjnej,
urządzenia pomiarowe, chronometry,
urządzenia telekomunikacyjne.

Czyszczenie i poprawianie
przewodności wszystkich typów
styków bez konieczności
doczyszczania mechanicznego.
Zalecany do  czyszczenia potencjometrów, przełączników, gniazd bezpieczników, urządzeń
telekomunikacyjnych.

Rodzaj zabrudzenia

Drobne lotne zanieczyszczenia, kurz.

Drobne lotne zanieczyszczenia, kurz.

Rozpuszcza i usuwa tlenki, brud
oraz osady nikotynowe.

Cechy szczególne

Obojętny, suchy gaz techniczny.
Nie pozostawia osadów i nalotów.

Alifatyczna mieszanina węglowodorów.
Nie zawiera organicznie wiązanych połączeń halogenowych (AOX), połączeń metali ciężkich.

Środek nieprzewodzący,
odporny na prąd pełzający.
Jest neutralny wobec gumy,
plastików i farby.

Czas odparowywania w temp. 20°C

Nie dotyczy

około 1 godziny

około 1 godziny

Temperatura zapłonu

Niepalny

Niepalny

Niepalny

Sposób aplikacji

Spray

Spray, Card 2

Spray, Card 2

EL 100

• niska skuteczność czyszczenia
• doskonale sprawdza się przy czyszczeniu
trudno dostępnych miejsc
• usuwa drobne lotne zanieczyszczenia i kurz

400 ml

EL 302

• średnia skuteczność czyszczenia
• doskonale sprawdza się przy czyszczeniu
trudno dostępnych miejsc
• usuwa drobne lotne zanieczyszczenia i kurz

400 ml

EL 302

• średnia skuteczność czyszczenia
• usuwa drobne lotne zanieczyszczenia i kurz
• czas schnięcia około 1 godziny

 

5L 10L 20L 30L

EL 505

• średnia skuteczność czyszczenia
• doskonale sprawdza się przy czyszczeniu trudno dostępnych miejsc
• rozpuszcza i usuwa tlenki, osady nikotynowe

400 ml

EL 505

• średnia skuteczność czyszczenia
• doskonale sprawdza się przy czyszczeniu
trudno dostępnych miejsc
• rozpuszcza i usuwa tlenki, osady nikotynowe

5L 10L 20L 30L

RESIST® EL

Środki do maszynowego czyszczenia szaf automatyki przemysłowej

W przypadku konieczności wyczyszczenia dużych zespołów automatyki przemysłowej, złożonych często z wielu szaf zawierających serwery, falowniki, układy elektroniki precyzyjnej oraz urządzenia telekomunikacyjne wymagane jest zastosowanie kompleksowej metody, która zapewni wykonanie prac w krótkim czasie pozwalając szybko przywrócić konserwowane urządzenia do ponownej pracy. W takim przypadku proponujemy naszym klientom sprawdzoną metodę czyszczenia ciśnieniowego przy wykorzystaniu urządzeń CARD 2.

Specjalnie dobrane środki czyszczące są bezpieczne dla delikatnych urządzeń elektronicznych dając jednocześnie gwarancję dokładnego wyczyszczenia szaf, a szybki czas odparowania pozwala przywrócić urządzenia do ruchu w krótkim czasie.

RESIST® EL 702

RESIST® EL 706

Skuteczność czyszczenia

Średnia 

Wysoka

Przeznaczenie

Mycie i odtłuszczanie delikatnych
urządzeń elektronicznych: serwery,
falowniki, sterowniki, karty grafiki,
urządzenia telekomunikacyjne.

Czyszczenie wentylatorów radiatorów,
urządzeń elektronicznych i elektrycznych.

Rodzaj zabrudzenia

Zanieczyszczenia oleiste, ropopochodne,
osady nikotynowe.

Zanieczyszczenia sadzą, pyłem węglowym,
olejem, osadami po wyładowaniach
elektrycznych.

Cechy szczególne

Produkt na bazie alkoholu. Nie uszkadza
elementów półprzewodnikowych, neutralny
dla lakierów elektroizolacyjnych. Bezpieczny
dla warstwy ochronnej płyt elektroniki.

Wolny od FCKW CKW. Przez swoje
powiązania jest środkiem o średnim czasie
odparowania i charakteryzuje się dużą siłą
czyszczenia. Bezzapachowy. Nie reaguje z
tworzywami sztucznymi.

Czas odparowywania w temp. 20°C

Około 1 godziny

Około 3 godzin

Temperatura zapłonu

<21°C

>63°C

Sposób aplikacji

Card 2, pędzelek

Card 2, pędzelek

EL 702

• średnia skuteczność czyszczenia
• usuwa oleiste, ropopochodne osady nikotynowe

10L 20L 30L 60L

EL 706

• wysoka skuteczność czyszczenia
• usuwa zanieczyszczenia sadzą, pyłem pyłem węglowym, olejem

10L 20L 30L 60L

pl_PL