RESIST® MS

Grupa środków do mycia silników napędowych i generatorów

Środki przeznaczone do przywracania stanu izolacji uzwojeń remontowanych maszyn elektrycznych. Ze względu na szybki czas odparowania zalecane wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości suszenia uzwojeń. Doskonałe do mycia uzwojeń: silników, prądnic, generatorów, transformatorów suchych i olejowych.
Polecane do czyszczenia uzwojeń o znacznym stopniu zanieczyszczenia: w taborze kolejowym, tramwajowym, silników wózków widłowych itp. Nie uszkadzają elektroizolacyjnej powłoki lakierniczej uzwojeń. Bezpieczne do prac w zamkniętych pomieszczeniach. Największą efektywność mycia uzyskuje się stosując agregat CARD 2.

Dla wygody użytkowników preparaty zostały sklasyfikowane według kodu określającego możliwość dalszej modyfikacji podstawowych parametrów technicznych produktów takich jak: skuteczność czyszczenia różnych rodzajów zabrudzeń, prędkość parowania, temperatura zapłonu, itp.

Skuteczność czyszczenia

Średnia 

Średnia

Wysoka

Bardzo wysoka

Przeznaczenie

Mycie uzwojeń remontowanych
generatorów, silników i
transformatorów gdy
wymagane jest szybkie
przejście do kolejnego etapu prac lub przywrócenie maszyny
do ruchu.

Mycie uzwojeń
remontowanych silników,
prądnic, generatorów,
transformatorów suchych
i olejowych.

Szczególnie zalecany do mycia uzwojeń o znacznym stopniu zanieczyszczenia powłoki elektroizolacyjnej: w taborze kolejowym, tramwajowym,
silników wózków widłowych itp.

Mycie wstępne  najtrudniejszych zabrudzeń na uzwojeniach  czyszczonych maszyn.

Rodzaj zabrudzenia

Usuwa zabrudzenia
ropopochodne, organiczne,
pył. Wypiera wilgoć z
czyszczonych uzwojeń.

Wypiera wilgoć z
czyszczonych uzwojeń,
usuwa zabrudzenia
ropopochodne oraz
pochodzenia organicznego.

 
 

Usuwa oleje, smary, pył
grafitowy, zanieczyszczenia
kopalniane oraz inne
zabrudzenia ropopochodne
występujące w przemyśle
ciężkim.

Rozpuszcza najbardziej
uciążliwe zabrudzenia,
zapieczone oleje i smary,
w tym również smar
grafitowy, sadzę z gumy,
ślady po asfalcie i lepiku.

Cechy szczególne

Produkt bezpieczny dla izolacji i  tworzyw sztucznych, nie pozostawia osadów. Może być
stosowany w pomieszczeniach
zamkniętych z dobrą
wentylacją. Specjalnie
dobrane komponenty skracają czas odparowania do 3 godzin.

Nie uszkadza izolacji, nie
atakuje tworzyw sztucznych, nie pozostawia
osadów. Chroni przed
korozją czyszczonego
urządzenia. Dzięki niskiej
emisyjności zalecany do
prac w zamkniętych
pomieszczeniach.

Środek o bardzo dobrych
właściwościach penetrujących.
Zwiększona siła penetracji
pozwala osiągać nawet
najciaśniejsze pasowania
rozpuszczając i wypłukując z nich zabrudzenia.

Powinien zostać spłukany
przez delikatniejsze środki
Resist® MS 406, MS 607
ponieważ pozostawiony
do wyschnięcia na
powierzchni czyszcznych
uzwojeń może powodować
uszkodzenie powłoki
elektroizolacyjnej.

Czas odparowywania

3 godziny

12 godzin

24 godziny

48 godzin

Temperatura zapłonu

<61°C

>62°C

>62°C

>62°C

Sposób aplikacji

Card 2

Card 2

Card 2

Pędzielek, spryskiwacz chemoodporny

MS 403

• średnia skuteczność czyszczenia
• czas schnięcia – 3 godziny

30L 60L 200L

MS 406

• średnia skuteczność czyszczenia
• czas schnięcia – 12 godzin

30L 60L 200L

MS 607

• wysoka skuteczność czyszczenia
• czas schnięcia – 24 godziny

30L 60L 200L

MS 808

• bardzo wysoka skuteczność czyszczenia
• czas schnięcia – 48 godzin

30L 60L 200L

RESIST® MS

Środki do czyszczenia uzwojeń maszyn elektrycznych – ogólne zabrudzenia przemysłowe+

Środki przeznaczone do mycia oraz wypierania wilgoci z uzwojeń remontowanych maszyn elektrycznych zalanych słoną wodą bądź z wykwitami soli. Stosowane wg zalecanej kolejności tworzą kompletną technologię czyszczenia maszyn elektrycznych bez konieczności suszenia piecowego. Zalecane do czyszczenia uzwojeń remontowanych silników, prądnic, generatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych w kopalniach, na statkach etc. Bezpieczne do prac w zamkniętych pomieszczeniach. Największą efektywność mycia uzyskuje się stosując agregat CARD 2.

RESIST® MS 262

RESIST® MS 269

Skuteczność czyszczenia

Wysoka

Niska

Niska

Przeznaczenie

Mycie uzwojeń remontowanych
silników, prądnic, generatorów
oraz urządzeń elektrycznych i
elektronicznych.

Mycie uzwojeń remontowanych
silników, prądnic, generatorów
oraz urządzeń elektrycznych i
elektronicznych.

Mycie uzwojeń remontowanych
silników, prądnic, generatorów
oraz urządzeń elektrycznych i
elektronicznych.

Rodzaj zabrudzenia

Doskonały do mycia uzwojeń
maszyn elektrycznych zalanych
słoną wodą bądź z wykwitami
wykrystalizowanej soli.

Usuwa pozostałości związków
chemicznych powstałych podczas
procesu mycia urządzenia środkiem Resist® MS 261.

Przeznaczony do wypierania
wilgoci z uzwojeń czyszczonych
maszyn elektrycznych.
Doskonale wypiera wodę
skracając do minimum czas
schnięcia czyszczonych
urządzeń.

Cechy szczególne

Biodegradowalny. Posiada atest
HŻ. Odczyn PH neutralny. Nie
dopuścić do wyschnięcia
preparatu na uzwojeniach.
Przed wyschnięciem spłukać
Resist® MS 262.

Po zakończeniu procesu mycia Resist® MS 262 uzwojenia należy bezwzględnie wysuszyć bądź dokładnie spłukać środkiem Resist® MS 269.

Środek na bazie alkoholu. Nie
uszkadza elementów
półprzewodnikowych, neutralny
dla lakierów elektroizolacynych.

Czas odparowywania w temp. 20°C

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Około 1 godziny

Temperatura zapłonu

Niepalny

Niepalny

<21°C

Sposób aplikacji

Card 2

Card 2

Card 2

MS 261

• wysoka skuteczność czyszczenia
• doskonały do mycia uzwojeń maszyn elektrycznych zalanych słoną wodą

10L 20L 60L 200L

MS 262

• niska skuteczność czyszczenia
• usuwa pozostałości związków chemicznych powstałych podczas mycia środkiem MS 261

30L 60L 200L

MS 269

• niska skuteczność czyszczenia
• przeznaczony do wypierania wilgoci z uzwojeń czyszczonych maszyn elektrycznych

30L 60L 200L

pl_PL