Crack Testing Agent Penetrant

II etap badania powierzchni materiałów -> Środek dyfuzyjny do nieniszczących badań materiałów w procesie penetracji barwnika. Czerwony wskaźnik przenikający o świetnych właściwościach penetracyjnych do nieuszkadzającego testowania materiałów. Usuwalny za pomocą zmywacza. Przeznaczony do wykrywania pęknięć na częściach, maszynach, narzędziach i odlewach z metali, tworzyw, ceramiki, szkła. W badaniach tych wykorzystywane jest zjawisko kapilarności, polegające na wnikaniu cieczy do wąskich przestrzeni i wznoszeniu się w nich. W przypadku tworzyw zaleca się uprzednie sprawdzenie kompatybilności.    
pl_PL