AquaCode® KCK 22

AquaCode® KCK 22 jest produktem płynnym zbudowanym na bazie siarczynu sodu wiążącym wolny tlen, dwutlenek węgla i ditlenek krzemu. Produkt jest produktem lotnym z zastosowaniem do produkcji pary technicznej – ochrona rur transportujących parę.
pl_PL