AquaCode® KCK 55

AquaCode® KCK 55 jest środkiem wiążącym szczątkowe twardości wody przeznaczonej do zasilania kotłów parowych w procesach wytwarzania pary. Stworzony na bazie składników polimerowych wiąże resztki twardości, alkalizuje wodę oraz pasywuje powierzchnie wewnątrz kotła. Produkt jest przeznaczony do zastosowania w przemyśle spożywczym, gdzie para ma kontakt z żywnością. Wszystkie składniki produktu odpowiadają normie względem kontaktu z żywnością.
pl_PL