AquaCode® KCOC 03 (1094)

Preparat może być stosowany do wody pitnej o niskiej twardości całkowitej (<8 stopni dh) i zawierającej wolny dwutlenek węgla. AquaCode®vKCOC 03 (1094) to płynny produkt oparty na specjalnej mieszaninie alkalicznych krzemianów i fosforanów przygotowanych z surowców spełniających normy UNI-EN dotyczących chemikaliów, które mogą być stosowane do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  
pl_PL