AquaCode®KCP 16

Preparat jest przeznaczony do stosowana w autoklawach do procesów sterylizacji oraz pasteryzacji, przy udziale miękkiej wody. Zawiera związki ochronne przed korozją metali i metali kolorowych. Poprzez jonowe wiązania łatwo łączy się z ditlenkiem krzemu, dzięki czemu zapobiega jego wytrącaniu się w najgorętszych miejscach. Charakteryzuje się dużą skutecznością przy małych ilościach dozowanych. Jest produktem zbudowanym na bazie wodnej, w skład którego wchodzą polimery i estry kwasu fosfonowego. Nie posiada wolnego fosforu. Zalety AquaCode® KCP 16: • absolutna ochrona przed korozją aluminium i metali kolorowych • bardzo dobra ochrona stali i żelaza • pH – stabilne • zapobiega przed wytrącaniem się siarczanu wapnia (CaSO4) i węglanu wapnia (CaCO3) • spełnia swoją funkcje w temperaturze powyżej 125°C • działa w wodzie od 1 do ponad 8°dH
pl_PL