AquaCode® KCW 1103

Specjalny produkt przeznaczony do instalacji wyparnych. Zapobiega przed odkładaniem się osadów nieorganicznych takich jak węglany wapnia i tlenki żelaza. AquaCode® KCW 1103 może być używany także do rozpuszczenia odłożonych osadów.Produkt AquaCode® KCW 1103 należy stosować w stężeniu 5-50 ppm na 1m3wody zasilającej. Zaleca się by dokładna doza była ustalana indywidualnie dla danego obiegu przez Technologów CT-CARD
pl_PL