AquaCode®EST WASTE 1312

To flokulant wolny od rozpuszczalników organicznych, środków  powierzchniowo czynnych i związków LZO stosowany do uzdatniania wody, składający się głównie z polimeru, soli i wody. AquaCode® EST WASTE 1312 jest używany w wielu procesach -> dzięki połączeniu dużej masy cząsteczkowej z usieciowaną strukturą, jego stosowanie w wirówkach  wysokoobrotowych jest zalecane do momentu powstania stałych “kłaczków”i przyczyni się do dobrego  współczynnika odwodnienia; -> obróbka osadów (odwadnianie za pomocą prasy taśmowej, wirówki i prasy śrubowej).    
pl_PL