Agregat wysokociśnieniowy CARD 2

Urządzenia myjące CARD 2 jest częścią kompleksowej Technologii Czyszczenia Urządzeń Elektrycznych Pod Napięciem i Bez Napięcia za pomocą specjalistycznych  preparatów czyszczących do instalacji i urządzeń elektrycznych przy wyłączonym napięciu. Tłoczenie preparatów czyszczących bez wykorzystania powietrza uniemożliwia przedostanie się wilgoci do strumienia płynu czyszczącego Resist® tym samym pozwalając na czyszczenie urządzeń elektroenergetycznych. CARD 2 ->  Wyposażony w silnik DCX, którego specjalna konstrukcja tłoka, pozwala na długą eksploatację i rzadsze naprawy serwisowe. Przykładowe preparaty dedykowane dla CARD 2: Resist® UR 501  – ma zastosowanie w czyszczeniu elektrycznych szaf sterowniczych, rozdzielni NN i SN oraz automatyce  przemysłowej. Przy zastosowaniu CARD 2 może być stosowany do czyszczenia ciśnieniowego urządzeń znajdujących się pod napięciem aż do 15kV. Działanie: bezpiecznie i skutecznie czyści urządzenia pracujące pod napięciem, wypłukując zabrudzenia z trudno dostępnych miejsc. Nie pozostawia żadnych osadów, obojętny dla lakierów, nie uszkadza izolacji. Odporność na przebicie 20kV/cm w polu jednostajnym. Resist® MS 403  – ma zastosowanie w czyszczeniu uzwojeń generatorów, silników i transformatorów. Działanie: usuwa zabrudzenia ropopochodne, oleje i tłuszcze oraz wiele innych zanieczyszczeń organicznych. Usuwa zanieczyszczenia węglowe oraz pozostałości po spalaniu uzwojeń. Resist® MS 607  – ma zastosowanie w czyszczeniu instalacji z zapieczonymi smarami i olejami. Działanie: usuwa oleje, smary, pył grafitowy, zanieczyszczenia kopalniane oraz inne ropopochodne typowe dla przemysłu ciężkiego. Głęboko penetruje trudno dostępne miejsca rozpuszczając zabrudzenia. Urządzenie CARD 2 jest używane i rekomendowane przez serwis CT-CARD
pl_PL