Crack Testing Agent Cleaner

I etap / III etap  procesu badania materiału -> Środek czyszczący do nieniszczących badań materiałów z wykorzystaniem procesu penetracji barwników Neutralny dla powierzchni, specjalny zmywacz do barwiących testów materiałowych. Przeznaczony do metali, tworzyw, ceramiki, szkła. W badaniach tych wykorzystywane jest zjawisko kapilarności, polegające na wnikaniu cieczy do wąskich przestrzeni i wznoszeniu się w nich. W przypadku tworzyw zaleca się uprzednie sprawdzenie kompatybilności.
pl_PL