Crack Testing Agent Developer

IV etap badania powierzchni materiałów -> Deweloper do nieniszczących badań materiałów w procesie penetracji barwników Specjalny wywoływacz na bazie rozpuszczalnikowej do barwiących testów materiałowych. Przeznaczony do wykrywania pęknięć na częściach, maszynach, narzędziach i odlewach z metali, tworzyw, ceramiki, szkła. W badaniach tych wykorzystywane jest zjawisko kapilarności, polegające na wnikaniu cieczy do wąskich przestrzeni i wznoszeniu się w nich. W przypadku tworzyw zaleca się uprzednie sprawdzenie kompatybilności
pl_PL