AquaCode®FOAM 89

Deemulgator, preparat jest stosowany do rozbijania emulsji wodno-olejowych. Preparat Jest unikalną kompozycją jonowych i niejonowych środków powierzchniowo-czynnych i inhibitorów korozji. Zapewnia doskonałe oddzielenie się faz wody od różnego rodzaju zanieczyszczeń w tym ropo pochodnych. Właściwości te, pozwalają na ponowne wykorzystanie odzyskanej wody w kąpielach odtłuszczających. Pozostałe odseparowane  zanieczyszczenia, są łatwo usuwalne.  Preparat nie zawiera toksycznych grup fenolowych. Dodatkowo, deemulgator ten zawiera składniki chroniące przed korozją.  
pl_PL