Electro Contact Cleaner

WEICON Electro Contact Cleaner przeznaczony jest do szybkiego i skutecznego czyszczenia i odtłuszczania zanieczyszczonych i skorodowanych kontaktów wszelkiego rodzaju. WEICON Electro Contact Cleaner redukuje straty napięcia, podnosi przewodność elektryczną oraz eliminuje prądy upływu. Przeznaczony jest do aplikacji takich jak czyszczenie i odtłuszczanie pod zespołów elektro technicznych (urządzenia elektryczne, mierniki, wagi, przełączniki i sensory), czyszczenie wszelkich połączeń elektrycznych, przekaźników, łączników i tablic rozdzielczych.
pl_PL