ENZIMAX

Gotowy do użycia biotechnologiczny środek czyszczący o neutralnym pH do maszyn i posadzek przemysłowych, opracowany z wykorzystaniem mieszaniny wyselekcjonowanych enzymów i środków powierzchniowo czynnych. Maksymalne bezpieczeństwo. Na produkcie nie ma żadnych piktogramów ani zdań ostrzegawczych. Nie stanowi zagrożenia dla zdrowia w przypadku kontaktu ze skórą, oczami lub błonami śluzowymi. Enzimax zawiera enzymy występujące w naszym ciele. Lipaza -> enzym odpowiedzialny za rozkład tłuszczów Alfa Amylaza -> enzym upłynniający oraz substancje zapachowe na bazie warzyw. Preparat sprawdzony i zalecany przez serwis CT-CARD    
pl_PL