ICECARD Czyszczenie maszyn i urządzeń po pożarze.

Czyszczenie elementów elektrycznych i elektroenergetycznych narażonych na bezpośredni i pośredni kontakt z ogniem. Technologia ICECARD skuteczna hybrydowa metoda czyszczenia urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z sadzy i okopceń powstałych na skutek pożaru. Zakres instalacji i urządzeń dedykowany do czyszczenia Technologią ICECARD:
  1. Urządzenia elektroenergetyczne
– rozdzielcze – wyłączniki, rozłączniki, odłączniki, bezpieczniki/  rozdzielnie NN, ŚN,WN – przetwórcze – transformatory, prostowniki, przetworniki – pomocnicze – zabezpieczające, sygnalizacyjne, pomiarowe, sterownicze. – przesyłowe – linie napowietrzne, linie kablowe, szyny
  1. Konstrukcje stalowe
  2. Pomieszczenia
  3. Linie produkcyjne
  4. Systemy wentylacji
  5. Maszyny i urządzenia inne niż powyższe
pl_PL