Repair Stick Wood

Półelastyczny, wypełnienie: mineralne Przeznaczony do trwałych i bezskurczowych napraw elementów drewnianych. Dzięki rezydualnej elastyczności wypełnia pęknięcia, otwory po wierceniu, wiąże złamane i uzupełnia wyłamane detale, uszczelnia połączenia w oknach, framugach drzwiowych, laminacie, płytach, deskach, modelach oraz drewnianych przedmiotach użytkowych i zabawkach. WECION Repair Stick Wood może być stosowany w przemyśle meblowym i drzewnym, modelarstwie i wielu innych aplikacjach.
pl_PL