MetalZell® 430 INK

Preparat dedykowany dla drukarni. Receptura powstała na zlecenie działu serwisu CT-CARD podczas czyszczenia maszyn drukujących. Innowacyjny zmywacz opracowany na bazie wyselekcjonowanych alkoholi, środków zwilżających i powierzchniowo czynnych do czyszczenia farb i tuszów  dla przemysłu ceramicznego, maszyn drukujących, numeratorów itp. . Rozwiązuje problem usuwania tuszów przylegających do trudnych do zwilżenia podłoży silikonowych. Szybkie i łatwe usuwanie pomalowanych elementów, powierzchni, blatów. Nie zawiera rozpuszczalników ropopochodnych. Zastosowanie -> Czyszczenie numeratorów i maszyn drukujących. Idealny do mycia trzymaków w drukarniach. Preparat usuwa brud i czyści farbę bez uszkadzania podłoży. W przemyśle garbarskim zastępuje chlor lub roztwory chlorowe w czyszczeniu barwników wodnych. Preparat rekomendowany i stosowany przez serwis CT-CARD
pl_PL