TreatActive® KEEP

Grupa procesowych preparatów odtłuszczających ze wszystkich metali, tworzyw sztucznych i gumy, z pasywującym działaniem na stal.

Stosowane zarówno przez natryskiwanie, jak i zanurzenie z ruchem hydrokinetycznym lub ultradźwiękowym.

Preparaty czyszczące i odtłuszczające przeznaczone do stosowania poprzez spryskiwanie powierzchni lub do odtłuszczania w kąpielach ultradźwiękowych.

Koncentraty dedykowane dla przemysłu do usuwania olejów i emulsji z elementów wykonanych z żelaza i stali, osady korozyjne.

Procesowe produkty oparte na Nano-technologii, posiadające właściwości odtłuszczające i czyszczące, zwiększające przyczepność farby w procesach malowania i lakierowania dla elementów z tworzyw sztucznych oraz wszystkich metali także kolorowych.

Preparaty dedykowane do stosowania w systemach filtracji wody, gdzie konieczna jest separacja osadów poprzez sedymentację lub flotację.

flokulanty do wiązania farb wodnnych w procesach do uzdatniania wody w kabinach lakierniczych

Specjalistyczne preparaty do usuwania farb i lakierów, smarów w procesach przygotowania powierzchni.

Procesowe, międzyoperacyjne odtłuszczacze stosowane w technice powlekania. Precyzyjnie dobrane rozwiązania minimalizujące zakłócenia na lakierowanej powierzchni.

Preparaty do anodowania powierzchni aluminium. Wytworzenie warstwy tlenku przy użyciu jako elektrolitu roztworu kwasu siarkowego lub proces wytworzenia tlenku, w którym również elektrolitem jest roztwór kwasu siarkowego.

Do stosowania metodą zanurzeniową lub natryskową.

Procesowe inhibitory korozji stali i innych stopów żelaza.

Preparaty przeznaczone do odtłuszczania procesowego oraz jednocześnie fosforanowania.

Stosowane do powierzchni żelaznych, stalowych i aluminiowych w procesach przed lakierowaniem.

Procesowe przygotowanie powierzchni przed obróbką galwaniczną.

Preparaty do procesowego odtłuszczenia i obróbki konwersyjnej aluminium i jego stopów.

Powłoki chroniące stopy aluminium, zwiększające jednocześnie przyczepność lakieru.

Preparaty stosowane jako dodatki odtłuszczające, zmywające oraz  fosfoodtłuszczające w roztworach  alkalicznych lub kwasowych, w procesach przygotowania powierzchni przed malowaniem i lakierowaniem.

pl_PLPolski