AquaCode® KCK 1056

AquaCode® KCK 1056 Zapobiega tworzeniu się kamienia, działa na zawieszone cząstki stałe, utrzymując je w stanie drobnego rozproszenia oraz koryguje wartość pH w granicach zalecanych przez obowiązujące przepisy. Ponieważ nie zawiera lotnych składników, jest pewność, że jego elementy w normalnych warunkach pracy nie przechodzą do etapu kondensacji pary, dlatego AquaCode® KCK 1056 może być stosowany w obwodach przemysłu spożywczego do produkcji pary.

pl_PLPolski