AquaCode® WASTE 8660

Flokulant do oczyszczania ścieków na bazie akryloamidu.

AquaCode® WASTE 8660 to kationowy polielektrolit o wysokiej masie cząsteczkowej na bazie akryloamidu. Preparat jest stosowany głównie do oczyszczania ścieków, a także do zagęszczania i odwadniania komunalnych oraz przemysłowych osadów ściekowych (wirówki, sita  prasy taśmowe, komorowe prasy filtracyjne). Sposób działania AquaCode® WASTE 8660 opiera się na wymianie jonów między ładunkami elektrycznymi wzdłuż łańcucha polimeru obecnego w roztworze wodnym a ładunkami powierzchniowymi na zawieszonych cząstkach stałych.

Powierzchnie cząstek są destabilizowane, co powoduje koagulację lub flokulację.

pl_PLPolski