AquaCode®EST WASTE 1329

Flokulant kationowy w emulsji.

Preparat to jest wysoce skoncentrowanym produktem specjalnie opracowany do stosowania w systemach filtracji wody, gdzie konieczne jest podkreślenie procesów separacji osadów poprzez sedymentację lub flotację.

Ze względu na obecność grup polarnych w łańcuchu cząsteczkowym, preparat poprzez adsorpcję stałych cząstek zawieszonych w wodzie, powoduje powstawanie cząstek o dużej kondensacji tzw płatków. AquaCode®EST WASTE 1329 przyspiesza osiadanie cząstek w zawiesinie, co w następstwie zasadniczo wpływa na proces filtracji i oczyszczania wody obiegowej.

pl_PLPolski