AquaCode®KCAS 3572

Specjalistyczny preparat do zabezpieczania membran RO przed życiem biologicznym Eksploatacja membran odwróconej osmozy może powodować odkładanie się niepożądanych substancji, prowadząc w efekcie do zmniejszenia wydajności urządzeń filtracyjnych. Najczęściej zjawisko jest procesem odwracalnym, gdy osad odkładany na powierzchni membrany może zostać całkowicie usunięty z membrany, uzyskując w ten sposób początkową wydajność procesu. Dzięki zastosowaniu preparatów AquaCode ®KCAS możemy skutecznie zapobiegać procesowi powlekania membran optymalizując warunki cyklu filtracji. Preparat AquaCode ®KCAS 3572 jest stosowany w systemach odwróconej osmozy, podczas długotrwałego wyłączenia z użytkowania. Preparat skutecznie zapobiega rozwojowi mikroorganizmów, glonów i bakterii. Zastosowanie preparatu, skutecznie chroni powierzchnię metali przed korozją. Preparat jest Kompatybilny ze wszystkimi typami membran.
pl_PL