AquaCode®KCK 1053

AquaCode° KCK 1053 jest preparatem przeznaczonym do uzdatniania przeciwskaleniowo – alkalizacyjnego wody kotłowej, zasilanej wodą o zawierającą średnio-wysokie wartości alkaliczności. Zapobiega powstawaniu inkrustacja, czyli warstwa zanieczyszczeń lub która tworzy się na ściankach instalacji. Preparat oddziałuje na zawieszone cząstki stałe, utrzymując je w stanie drobnej dyspersji. AquaCode° KCK 1053 koryguje wartość pH w granicach zalecanych przez obowiązujące przepisy. Ponieważ nie ma elementów lotnych. Składowe preparatu w normalnych warunkach użytkowania, nie przedostają się do pary (w fazie para-kondensat), dlatego mogą być stosowane w obiegi do produkcji dla celów spożywczych, także do sterylizacja narzędzi chirurgicznych itd.
pl_PL