BIOXID®1270 DRBR

Preparat jest skoncentrowanym prekursorem bromu. BIOXID®1270 DRBR jest skuteczny przy zbieżnym dozowaniu z BIOXID®1230 lub podchlorynu sodu w celu aktywacji substancji czynnych wytworzenia aktywnego brom in situ. Preparat posiada silne właściwości utleniające i szeroki zakres działania w zakresie. Nie pienie się. Skutecznie usuwa już powstałe w instalacji  biofilmy. Udowodniona skuteczność w zwalczaniu Legionelli. Zakres stosowania: Aktywny brom jest biocydem o szerokim spektrum działania zalecany do stosowania w przemysłowych systemach wodnych takie jak systemy chłodzenia recyrkulacyjnego i jednoprzepływowego, niektóre urządzenia do przetwarzania żywności (pasteryzatory, sterylizatory) oraz systemy oczyszczania powietrza. Można go używać do usuwanie istniejących już bio filmów. BIOXID®1270 DRBR jest bardzo skuteczny w zakresie pH 6,5 do 8,5. W celu aktywacji bromu musi on być dozowane razem z BIOXID®1230 lub podchlorynem sodu w określonym stosunku przez precyzyjny system dozowania. Prawidłowe dozowanie jest określane w zależności od stopnia skażenia i rodzaj gatunków mikrobiologicznych, które muszą być kontrolowane. Zalecamy przeprowadzenie szczegółowego przegląd systemu wykonane przez technologów CT-CARD. Zakres dozowania musi być rygorystycznie przestrzegany i nadzorowany przez naszych pracowników.
pl_PL