AquaCode® WASTE 8630

AquaCode® WASTE 8630 to polielektrolit na bazie kopolimeru akryloamidu i akrylanu sodu, średnio anionowy o wysokiej masie cząsteczkowej. AquaCode® WASTE 8630 stosowany jest głównie do flokulacji cząstek stałych i koloidalnych głównych minerałów i wodorotlenków, wskazany jest przy klarowaniu zmętnień pochodzących z wymywania surowców z górnictwa lub materiałów obojętnych, takich jak węgiel, sól kamienna, piasek, żwir i glina.

pl_PLPolski