Prosto do celu

Naszą siłą jest mobilność i możliwość dostosowywania
rozwiązań do potrzeb Klienta

Kondycjonowanie obiegów wodnych to proces wymagający indywidualnego podejścia. To praca na żywym organizmie, dlatego niezbędna jest współpraca i wielotorowy monitoring, kompetentni ludzie i właściwa komunikacja. Marka AquaCode® jest widoczna i uznawana w Polsce i Europie.  Nasze produkty dozujemy za pomocą nowoczesnych pomp dozujących, dodatkowo mamy możliwość wprowadzania do obiegów światowej klasy systemów pomiarowo-kontrolnych w dziedzinie uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków. Zapewniamy kompleksową obsługę serwisową wszystkich oferowanych urządzeń. Od ponad 25 lat naszą motywacją jest zadowolenie klienta. Czym się wyróżniamy: • dedykowane rozwiązania oparte na profesjonalnej chemii technicznej • własne laboratorium do badań i testów • kompleksowa obsługa obiegów wodnych • własny serwis • wielotorowy monitoring (Technolog, Analityk, Opiekun Zakładu, Serwisant) • mobilne laboratorium - wykonywanie analiz na terenie zakładu

AquaCode® KCK

Korekta chemiczna przemysłowych układów kotłowych

To grupa produktów przeznaczonych do kondycjonowania wody kotłowej. Działanie preparatów ma na celu sprzyjające powiązanie gazów (tlenu, dwutlenku węgla) oraz pozostałości osadów (węglanu wapnia i magnezu), a także zoptymalizowanie pH w zmiękczonej i dejonizowanej wodzie kotłowej. W rezultacie produkty AquaCode® KCK zapobiegają korozji oraz wytrącaniu się kamienia. Ponadto produkty te mają możliwość rozpuszczania kamienia w trakcie eksploatacji kotła. Stosowanie preparatów AquaCode® KCK sprawia, że urządzenia i obiegi kotłowe są w odpowiedni sposób konserwowane, a ich żywotność zostaje znacznie wydłużona. Produkty AquaCode® KCK można podzielić na dwie główne grupy: produkty nielotne (do stosowania w przemyśle spożywczym, w układach gdzie para może mieć bezpośredni kontakt z żywnością), oraz produkty lotne (z zastosowaniem do produkcji pary technicznej). Produkty nielotne posiadają Świadectwa Jakości Zdrowotnej wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, które potwierdzają że produkty te mogą być stosowane w przemyśle spożywczym, gdzie para może mieć bezpośredni kontakt z żywnością. Posiadamy także produkty AquaCode® KCK, które mają na celu ochronę instalacji centralnego ogrzewania przed korozją i odkładaniem się kamienia.

AquaCode® KCK 43, AquaCode® KCK 45

Ochrona przed korozją oraz wytrącaniem się osadów w przemysłowych obiegach kotłowych 

Specjalistyczne produkty stworzone na bazie składników polimerowych, które wiążą twardość szczątkową w wodzie kotłowej. Ponadto produkty te alkalizują wodę oraz pasywują powierzchnie wewnątrz kotła. W efekcie zapobiegają korozji i wytrącaniu się kamienia oraz utrzymują optymalną wartość pH i zawartość fosforanów w zmiękczonej i zdemineralizowanej wodzie kotłowej.

AquaCode® KCK 45

Dozowanie

40 – 200 ppm / m³ wody zasilającej

40 – 200 ppm /m³wody zasilającej 

Postać

Płyn klarowny, bursztynowy

Płyn klarowny, bursztynowy

Gęstość (g/ cm³przy 20°C)

1,05 – 1,12

1,05 – 1,12

Wartość pH (1000 g/l przy 20° C)

11,1 – 11,4

13,5 – 14,0

Rozpuszczalność w wodzie

Całkowita

Całkowita

• Świadectwo Jakości Zdrowotnej H-HŻ-6071-260/17/D

10kg 30kg 200kg 1000kg

AquaCode® KCK 45

• Świadectwo Jakości Zdrowotnej H-HŻ-6071-260/17/D

10kg 30kg 200kg 1000kg

AquaCode® KCK 20

Środek do wiązania tlenu i innych gazów w układach
kotłowych

Ochrona przed korozją oraz wytrącaniem się osadów w przemysłowych obiegach kotłowych 

Specjalistyczne produkty stworzone na bazie składników polimerowych, które wiążą twardość szczątkową w wodzie kotłowej. Ponadto produkty te alkalizują wodę oraz pasywują powierzchnie wewnątrz kotła. W efekcie zapobiegają korozji i wytrącaniu się kamienia oraz utrzymują optymalną wartość pH i zawartość fosforanów w zmiękczonej i zdemineralizowanej wodzie kotłowej.

Dozowanie

W zależności od natlenienia wody

Postać

Płyn klarowny, bezbarwny

Zapach

Charakterystyczny

Gęstość (g/ cm³przy 20°C)

1,1 – 1,2

Wartość pH (1000 g/l przy 20° C)

9,0 – 10,0

Rozpuszczalność w wodzie

Całkowita

• Świadectwo Jakości Zdrowotnej H-HŻ-6071-260/17/D

10kg 30kg 200kg 1000kg

AquaCode® KCK 02

Zapobiega korozji, wytrącaniu się kamienia, a także
służy do regulowania wartości pH

AquaCode® KCK 02 jest zbudowany na bazie siarczynu sodu, mono i polifosforanów oraz polimerów stabilizowanych za pomocą zasady. Działanie preparatu polega na powiązaniu gazów (tlenu, dwutlenku węgla) oraz pozostałości osadów (węglanu wapnia i magnezu) z twardej wody w wodzie kotłowej oraz w wytwornicach pary. AquaCode® KCK 02 wpływa również na utrzymywanie stałych ilości fosforanów i odpowiedniej alkaliczności wody. Produkt odpowiada normom i nie zawiera żadnych materiałów lotnych.

Dozowanie

30 – 280 ppm /m³ wody zasilającej

Postać

Płyn klarowny, bursztynowy

Zapach

Charakterystyczny

Gęstość (g/ cm³przy 20°C)

1,05 – 1,12

Wartość pH (1000 g/l przy 20° C)

11,1 – 11,4

Rozpuszczalność w wodzie

Całkowita

• Świadectwo Jakości Zdrowotnej H-HŻ-6071-358/4/15/D

10kg 30kg 200kg 1000kg

AquaCode® KCK 30M

Środek lotny do wiązania tlenu i innych gazów
w układach kotłowych

AquaCode® KCK 30 M jest produktem płynnym zbudowanym na bazie siarczynu sodu. Z łatwością wiąże gazy takie jak: wolny tlen i dwutlenek węgla. Jest produktem lotnym z zastosowaniem do produkcji pary technicznej – ochrona rur transportujących parę. Nie może być stosowany w przemyśle spożywczym. AquaCode® KCK 30 M bardzo dobrze współpracuje z innymi środkami do korekty chemicznej wody proponowanymi przez firmę CT-CARD.

Dozowanie

W zależności od natlenienia wody

Postać

Płyn klarowny, bezbarwny

Zapach

Charakterystyczny

Gęstość (g/ cm³przy 20°C)

1,1 – 1,2 

Wartość pH (1000 g/l przy 20° C)

9,0 – 10,0

Rozpuszczalność w wodzie

Całkowita

10kg 30kg 200kg 1000kg

AquaCode® KCK 43 CO, AquaCode® KCK 60

Środki do uzdatniania wody w systemach centralnego
ogrzewania

AquaCode® KCK 43 CO jest zbudowany na bazie polifosforanów oraz polimerów stabilizowanych za pomocą zasady. Produkt z łatwością wiąże twardość końcową w wodzie kotłowej oraz pozostałości osadów węglanu wapnia i magnezu w twardej wodzie. Dodatkowo reguluje utrzymywanie stałej ilości fosforanów i alkaliczności wody. Środek bardzo dobrze neutralizuje wysokie stężenie kwasu węglowego (powstałego przy nadmiarze dwutlenku węgla w układzie) oraz stabilizuje odczyn pH w wodzie kotłowej. AquaCode® KCK 60 jest produktem zbudowanym na bazie wodnej z zastosowaniem w przemysłowych systemach grzewczych z udziałem twardej i miękkiej wody. Zbudowany jest na bazie polimerów i estrów kwasu fosfonowego, produkt nie zawiera wolnego fosforu. Ponadto w skład AquaCode® KCK 60 wchodzą związki ochronne przed korozją metali i metali kolorowych. Produkt poprzez jonowe wiązania łatwo wiąże się z bardzo dużą wydajnością z ditlenkiem krzemu, gdzie aktywnie zapobiega jego wytrącaniu w najgorętszych miejscach. AquaCode® KCK 60 bardzo dobrze uwalnia układy grzewcze z wytrąconego kamienia oraz jest dobrym środkiem flokującym. Charakteryzuje się dużą skutecznością przy małych ilościach dozowanych.

AquaCode® KCK 43 CO

AquaCode® KCK 60

Dozowanie

100 – 400 ppm / m3 wody w układzie

300 – 500 ppm / m3 wody w układzie

Postać

Płyn klarowny, bursztynowy

Płyn klarowny, bursztynowy

Zapach

Charakterystyczny

Charakterystyczny

Gęstość (g/ cm³przy 20°C)

1,05 – 1,10

1,05 – 1,10

Wartość pH (1000 g/l przy 20° C)

1,05 – 1,10

9,0 – 10,5

Rozpuszczalność w wodzie

Całkowita

Całkowita

AquaCode® KCK 43 CO

10kg 30kg 200kg 1000kg

AquaCode® KCK 60

10kg 30kg 200kg 1000kg

pl_PL